Skip to main content

Mar 30, 2023

၁။      ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြ

Mar 30, 2023

၁။      ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့၊ အထ

Mar 02, 2023

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၇ / ၂၀၂၃ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၂ ရက်
( ၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၂ ရက် )

Mar 02, 2023

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၆ / ၂၀၂၃
၁၃၈၄ ခုနှစ် ၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်)