Skip to main content

၁။

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

၃။

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်လင်းဒွေး

အတွင်းရေးမှူး

၄။

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦး

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

၅။

ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး

အဖွဲ့ဝင်

၆။

ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း

အဖွဲ့ဝင်

၇။

ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး

အဖွဲ့ဝင်

၈။

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်

အဖွဲ့ဝင်

၉။

ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစော

အဖွဲ့ဝင်

၁၀။

ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်

အဖွဲ့ဝင်

၁၁။

ဒေါ်ဒွဲဘူ

အဖွဲ့ဝင်

၁၂။

ပိုးရယ်အောင်သိန်း

အဖွဲ့ဝင်

၁၃။

မန်းငြိမ်းမောင်

အဖွဲ့ဝင်

၁၄။

ဒေါက်တာ မှုထန်

အဖွဲ့ဝင်

၁၅။

ဒေါက်တာ ဘရွှေ

အဖွဲ့ဝင်

၁၆။

ခွန်စံလွင်

အဖွဲ့ဝင်

၁၇။

ဦးရွှေကြိမ်း

အဖွဲ့ဝင်

၁၈။

ဦးရန်ကျော်

အဖွဲ့ဝင်