Skip to main content

Dec 22, 2022

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃၂ /၂၀၂၂ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၁ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်

Dec 14, 2022

၁။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ထောင်