ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၏ ပြောရေဆိုခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်း

စဉ်

ဝန်ကြီးဌာန

ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများနှင့်အဖွဲ့

ဆက်သွယ်ရမည့်
ဖုန်းနံပါတ်များ

အမည်

ရာထူး

ဌာန

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးစိုးဟန်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၄၉

၀၉-၄၂၀၀၂၅၇၄၃

 

 

( ခ)

ဦးချမ်းအေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ

နှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၅၂၊ ၀၉-၅၁၉၆၄၀၅

 

 

( ဂ)

ဦးအောင်ကျော်ဇံ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ကောင်စစ်ရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၆၂
၀၉-၂၅၀၉၀၁၇၂၂

 

 

(ဃ)

ဦးအောင်မျိုးမြင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၁-၂၂၈၇၅၅

၀၉-၅၁၄၈၂၂၈

 

 

( င)

ဦးအောင်ကို

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၅၃

၀၉-၅၁၃၉၇၀၉

 

 

( စ)

ဦးစိုးကိုကို

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၃၃၅၊

၀၉-၈၉၈၅၈၃၄၆၇

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဇော်ဌေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၉-၈၃၀၀၀၅၉

၀၆၇-၃၅၉၀၅၁၃

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဇော်ဌေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၉-၈၃၀၀၀၅၉

၀၆၇-၃၅၉၀၅၁၃

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးအောင်စိုးသိန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၁၄၉

 

 

(ခ)

ဦးအောင်သိုက်၀င်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၄၁၇

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးခိုင်ထွန်းဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၄၃၈

၀၉-၄၅၁၁၄၃၄၁၇

 

 

( ခ)

ရဲမှူးကြီး

ကျော်သီဟ

ဒုတိယတပ်ဖွဲ့မှူး (သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့) (အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

၀၆၇-၄၁၁၅၈၇

၀၉-၅၁၁၇၀၂၇

၀၉-၆၉၂၄၆၈၉၆၉

 

 

( ဂ)

ဦးမျိုးခိုင်ဆွေ

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၅၃၃

၀၉-၅၀၂၂၉၁၀

 

 

(ဃ)

ဦးရဲရင့်နိုင်

 ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

အကျဉ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၄၁၈

၀၉-၅၀၂၂၉၁၃

 

 

( င)

ဦးကျော်နိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၂၀၅၈၇

၀၉-၄၄၈၀၂၃၀၂၈

 

 

( စ)

ဦးဉာဏ်လင်းထွေး

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၁၀၀

၀၉-၅၃၀၀၂၆၉

 

 

(ဆ)

ဦးမောင်မောင်မြင့်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

(တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်ဆံရေး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်သုတေသနဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၅၇၆
၀၉-၅၀၆၄၀၃၀

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

တပ်မတော်သတင်းမှန်

ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

(က)

ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦး

ဒုတိယတပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်

ဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့

တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်

ရုံး

၀၉-၃၉၁၀၃၅၅၀

 

 

( ခ)

ဗိုလ်ချုပ်

ထွန်းထွန်းညီ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၀၉-၃၉၁၀၃၇၈၇

 

 

(ဂ)

ဗိုလ်မှူးချုပ်

ဇော်မင်းထွန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

အတွင်းရေးမှူး၊ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၀၃၆-၃၀၅၁၁

၀၉-၃၉၁၀၁၅၁၂

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးစိုင်းထွန်းညို

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၉၀၂၃

၀၉-၄၂၀၇၀၂၀၀၇

 

 

( ခ)

ဦးတင်ဝင်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၀၃၈

၀၉-၈၃၀၃၉၀၆

 

 

(ဂ)

ဦးတင်မောင်မြင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(အဖွဲ့ဝင်)

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၂၁၉

၀၉-၅၀၂၂၄၀၂

 

 

(ဃ)

ဦးဉာဏ်မျိုး

လက်ထောက်အတွင်းဝန်(အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၉၄၉၁

၀၉-၄၂၀၇၀၁၉၂၀

 

 

(င)

ဦးထွန်းအောင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်(အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၉၅၁၅

၀၉-၄၉၂၂၀၂၆၀

 

 

(စ)

ဦးခင်မောင်ကြည်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အတွင်းရေးမှူး-၁)

နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၀၃၉

၀၉-၄၅၀၇၅၅၆၈၈

 

 

(ဆ)

ဦး​အောင်မျိုး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အတွင်းရေးမှူး-၂)

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၀၃၄

၀၉-၄၃၁၁၇၆၁၀

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးထွန်းထွန်းနိုင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၂၅၆

၀၉-၂၆၁၂၆၁၅၀၀

 

(စက်မှု)

(ခ)

ဦးကိုကိုလွင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၅၁၇၄

 

 

(ဂ)

ဦးမင်းထွဋ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၀၀၆၅

၀၉-၅၀၉၂၅၃၆

 

 

(ဃ)

ဦးမျိုးဇာနည်ဝင်း

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း

၀၆၇-၃၄၀၈၀၇၇

 

 

(င)

ဦးဝင်းထိုက်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊

ရုံးအမှတ် (၂၆)

၀၆၇-၃၄၁၀၀၄၆

၀၉-၅၀၁၉၉၇၇

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးအောင်နိုင်ဦး

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇−၃၄၀၇၁၄၇

၀၉−၄၀၀၄၄၁၇၁၉

 

 

(ခ)

ဦးသန်းအောင်ကျော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး

ဦးစီးဌာန

၀၆၇−၃၄၀၇၄၃၃

၀၉−၇၈၅၄၃၅၇၂၆

 

 

(ဂ)

ဦးသန့်စင်လွင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ

ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၁−၆၅၇၈၉၀

၀၉−၅၀၅၂၅၁၃

၁၀

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးစိုးဟန်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၄၉

၀၉-၄၂၀၀၂၅၇၄၃

 

 

(ခ)

ဦးချမ်းအေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ

နှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၅၂၊ ၀၉-၅၁၉၆၄၀၅

 

 

( ဂ)

ဦးအောင်ကျော်ဇံ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ကောင်စစ်ရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၆၂
၀၉-၂၅၀၉၀၁၇၂၂

 

 

(ဃ)

ဦးအောင်မျိုးမြင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၀၁-၂၂၈၇၅၅

၀၉-၅၁၄၈၂၂၈

 

 

(င)

ဦးအောင်ကို

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၂၀၅၃

၀၉-၅၁၃၉၇၀၉

 

 

( စ)

ဦးစိုးကိုကို

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၃၃၅၊

၀၉-၈၉၈၅၈၃၄၆၇

၁၁

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးအောင်လှထွန်း

ဒုတိယဝန်ကြီး(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၃၂၅

 

 

( ခ )

ဦးမျိုးမြင့်မောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၀၁၉

၀၉-၄၃၀၈၅၁၄၄

 

 

( ဂ )

ဦးမြင့်ကျော်

 ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၃၂၃/၂၄

၀၉-၅၀၃၄၅၀၈

 

 

( ဃ)

ဦးကျော်ဇင်သန့်

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၁၂၃၂၁

၀၉-၅၁၈၅၁၃၁

၁၂

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးကိုကိုနိုင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်

အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၂၁၈

 

 

( ခ)

ဦးအောင်ဆန်းဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဝန်ကြီးရုံး၊သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန (သာသနာရေး)

၀၆၇-၃၄၀၆၂၇၇
၀၉-၈၇၃၁၅၃၄

 

 

( ဂ)

ဦးအာကာကျော်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဝန်ကြီးရုံး၊သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန (ယဉ်ကျေးမှု)

၀၆၇-၃၄၀၈၃၈၇
၀၉-၄၃၁၉၉၀၂၉

၁၃

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးသက်နိုင်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၀၀၀၆

၀၉-၄၉၂၀၅၀၆၅

 

 

( ခ)

ဦးမျိုးတင့်ထွန်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး(လယ်ယာ/ဆည်မြောင်း)

၀၆၇-၃၄၁၀၁၄၂
၀၉-၅၀၀၈၂၇၃

 

 

( ဂ)

ဒေါက်တာထွန်းလွင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး(မွေးရေ/ ကျေးလက်)

၀၆၇-၃၄၀၈၀၅၃
၀၉-၄၅၀၀၆၉၀၁၀

 

 

(ဃ)

ဦးမျိုးအောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

သမဝါယမဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၀၃၄၅

၀၉-၄၉၂၀၃၃၁၈

 

 

( င)

ဦးလှထွန်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

(အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး(မွေးရေ/ ကျေးလက်)

၀၆၇-၃၄၀၈၀၅၁

၀၉-၈၆၃၄၄၃၆

၁၄

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဝင်းခန့်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၀၃၉

၀၉-၄၂၀၇၇၈၀၀၀

 

 

( ခ)

ဦးကျော်မိုးဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု

ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၄၂၂

၀၉-၂၅၀၉၅၄၆၃၆

 

 

( ဂ)

ဦးမျိုးဆွေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၂၃၀

၀၉-၅၃၂၀၀၀၂

 

 

(ဃ)

ဦးဘမြင့်

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့မီးရထား

၀၆၇-၇၇၀၇၀

၀၉-၈၃၀၀၀၇၃

 

 

( င)

ဦးမိုးကျော်စိုး

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၂၄၄

၀၉-၄၅၀၀၀၀၀၁၉

 

 

( စ)

ဦးသိန်းထွဋ်

ညွှန်ကြားရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု

ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၅၃၆၀

၀၉−၅၀၀၂၉၂၆

 

 

(ဆ)

ဦးအောင်ရဲထွန်း

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၄၁၈

၀၉-၄၂၀၇၀၄၄၈၄

၁၅

သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ)

( က)

ဦးကျော်ဇော

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ပတ်ဝန်းကျင်/ သစ်တောကဏ္ဍ

၀၆၇-၃၄၀၅၀၀၄
၀၉-၅၁၃၆၄၃၅

 

 

( ခ)

ဦးတင်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

သစ်တောကဏ္ဍ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၅၃၉၉
၀၉-၄၉၂၁၁၅၃၂

 

 

(ဂ)

ဦးခင်မောင်ကြည်

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ (အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

သစ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ

၀၁-၃၅၂၈၇၉၃

၀၉-၄၀၀၄၁၅၀၄၁

 

 

( ဃ)

ဦးကျော်ဆန်းနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ

၀၆၇-၃၄၃၁၄၉၈

၀၉-၄၂၀၇၀၄၇၇၅

 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန(သတ္တုရေးရာ)

(က)

ဒေါက်တာသိန်းစိုး

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

(သတ္ထုရေးရာ)

၀၆၇-၃၄၀၉၀၀၁

၀၉-၄၉၂၀၀၅၈၈

 

 

(ခ)

ဦးကိုကိုလှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

၀၆၇−၃၄၀၉၃၇၆

၀၉-၂၀၄၄၅၉၉

 

 

(ဂ)

ဦးသန်းဇော်ဦး

အထွေထွေမန်နေဂျာ(အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ

ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၀၆၇−၃၄၁၄၆၀၅

၀၉-၅၅၀၅၄၃၃

 

 

(ဃ)

ဦးမြင့်သူ

အထွေထွေမန်နေဂျာ(အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း

၀၆၇−၃၄၁၄၄၄၅

၀၉-၂၅၀၅၆၆၅၇၉

၁၆

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးတင်မောင်ဦး

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်(ဥက္ကဋ္ဌ)

ဝန်ကြီးရုံး (လျှပ်စစ်)

၀၆၇-၃၄၁၀၄၆၄

 

 

( ခ)

ဦးဌေးအောင်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

၀န်ကြီးရုံး (စွမ်းအင်)

၀၆၇-၃၄၁၀၅၉၉

၀၉-၈၆၁၂၄၁၄

 

 

( ဂ)

ဦးစိုးမြင့်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

၀န်ကြီးရုံး (လျှပ်စစ်)

၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၇

၀၉-၈၆၀၃၀၀၃

 

 

(ဃ)

ဦးမင်းမင်းဦး

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး၊ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်း စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၁၀၄၂၄

 

 

( င )

ဦးအောင်ကျော်ထူး

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၁၀၂၁၃

 

 

( စ )

ဦးစောစည်သူလှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၂၉၃

 

 

(ဆ)

ဦးသူရအောင်ဘို

ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး

လုပ်ငန်း

၀၉-၈၁၀၄၂၁၆

၁၇

အလုပ်သမား၊  လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီး ဌာန

(က)

ဦးမျိုးအောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး (အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ)

၀၆၇-၃၄၃၀၀၇၈
၀၉-၅၀၃၅၃၆၅

 

 

( ခ)

ဦးအေးလွင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ)

၀၆၇-၃၄၃၁၀၁၅
၀၉-၄၄၅၉၂၂၆၈၇

 

 

( ဂ)

ဦးညွန့်ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ

စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၀၁၀၆
၀၉-၄၄၈၅၄၄၇၄၄

 

 

(ဃ)

ဦးရဲထွန်းဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၀၃၇
၀၉-၅၁၉၃၃၀၀

၁၈

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးအောင်စိုး

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၈၀၁၈

၀၉-၄၂၀၇၀၅၇၇၈

 

 

( ခ )

ဦးမင်းမင်း

ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၄၀၄

၀၉-၄၃၂၂၅၅၇၇

 

 

( ဂ)

ဦးမြင့်လွင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၀၀၉

၀၉-၄၃၀၃၄၈၇၅

 

 

(ဃ)

ဒေါ်ခင်သက်ထား

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၈၀၀၂

၀၉-၂၅၆၁၁၄၁၄၁

 

 

( င)

ဦးခင်မောင်လွင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၈၂၁၆

၀၉-၉၇၀၄၇၉၀၃၇

 

 

(စ)

ဦးတင်ရဲဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၈၂၈၁

၀၉-၄၃၀၇၈၉၁၃

 

 

(ဆ)

ဦးဆွေတင့်ကြူး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၀၂၀၇

၀၉-၂၅၀၂၀၅၅၆၄

 

 

(ဇ)

ဦးမျိုးသူ

ညွှန်ကြားရေးမှူး (အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

၀၆၇-၃၄၃၀၁၃၅

၀၉-၅၀၃၅၉၉၀

၁၉

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးကိုလေးဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၆၈၁

၀၉-၄၂၀၇၀၆၁၈၆

 

 

(ခ)

ဒေါက်တာအေးမြင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၂၇

၀၉-၅၁၇၀၉၁၄

၂၀

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ပါမောက္ခဒေါက်တာ သက်ခိုင်ဝင်း

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီး ဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၄၅၂

၀၉-၄၄၃၁၈၈၀၉၁

 

 

( ခ)

ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်

(အဖွဲ့ဝင်)

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇−၃၄၁၁၅၄၆

၀၉−၄၀၃၇၇၆၄၁၄

 

 

( ဂ)

ဒေါက်တာမိုးဆွေ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၀၈၇

၀၉-၂၀၀၂၁၃၇

 

 

(ဃ)

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ခင်ဇော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၃၈၇၁

၀၉-၅၀၀၆၀၁၉

 

 

( င)

ဦးမျိုးလှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အားကစားနှင့်ကာယပညာ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၂၀၂

၀၉-၆၁၂၆၁၅၁၂

 

 

(စ)

ဒေါက်တာစိုးဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန/

ကုသရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၀၀၁

၀၉−၄၅၀၀၅၉၈၂၁

 

 

(ဆ)

ဒေါက်တာသီတာလှ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကုသရေး) (အဖွဲဝင်)

ကုသရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၁၅၇

၀၉-၄၂၀၇၀၅၂၈၂

 

 

( ဇ)

ဒေါက်တာသန္တာလွင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ရောဂါနှိမ်နှင်းရေး) (အဖွဲ့ဝင်)

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၂၀၂၁၄

၀၉-၅၁၄၅၀၈၀

 

 

( စျ)

ဒေါက်တာတင်ထွန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သင်ကြားရေး) (အဖွဲ့ဝင်)

ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်း

အမြစ် ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၁၁၀၂၅

၀၉-၂၅၂၂၂၀၁၉၂

 

 

(ည)

ဒေါက်တာ

လှိုင်မြတ်သူ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) (အဖွဲ့ဝင်)

ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၃၇၈၈၅၈

၀၉-၅၁၃၆၇၀၄

 

 

(ဋ)

ဒေါက်တာ

ဖြူဖြူအေး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (ကျန်းမာပညာ) (အတွင်းရေးမှူး)

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၁၄၄၁၊

၀၉-၇၉၃၃၂၂၇၉၂

၀၉−၉၅၇၅၉၁၀၈၁

၂၁။

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဝင်းတင့်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၇၀၇၃

၀၉-၇၉၈၈၈၀၉၉၉

 

 

( ခ)

ဦးသိန်းဇော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အဆောက်အဦဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၀၈၀
၀၉-၄၃၂၀၂၇၅၄

 

 

( ဂ)

ဦးအောင်မြင့်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

လမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၀၇၄
၀၉-၉၆၃၁၈၅၀၀၀

 

 

(ဃ)

ဦးရွှေလေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

တံတားဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၀၆၉

၀၉-၅၂၀၂၃၂၄

 

 

( င)

ဦးမင်းထိန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၀၇၁

၀၉-၅၀၄၁၆၅၇

 

 

(စ)

ဦးခင်သက်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၇၁၆၆

၀၉-၄၅၀၉၉၀၆၆၆

 

 

(ဆ)

ဦးဇော်မင်းသိမ်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၇၅၈၄
၀၉-၄၄၈၅၃၄၇၆၉

၂၂။

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာကိုကိုနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၀၅၀
၀၉-၈၆၀၁၁၆၄

 

 

( ခ)

ဒေါက်တာ

စန်းစန်းအေး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၀၃၂
၀၉-၅၁၅၃၇၂၄

 

 

( ဂ)

ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၈၉
၀၉-၅၀၁၅၅၀၀

 

 

(ဃ)

ဦးနေဝင်း

ဒုတိယအမြဲတမ်း အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၄၀၂၂

၀၉-၄၉၂၀၈၇၁၈

၀၉−၄၂၀၇၀၈၀၅၂

 

 

( င)

ဒေါက်တာထွန်းဇော်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၅၉၀
၀၉-၂၀၂၈၁၂၁

 

 

( စ)

ဒေါ်လဲ့လဲ့အေး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၈၄
၀၉-၂၀၂၁၄၉၁

 

 

(ဆ)

ဒေါ်ရူပါမြ

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လူမှု၀န်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၃

၀၉-၄၃၀၇၉၃၁၄

 

 

( ဇ)

ဒေါ်နွဲ့ယဉ်အေး

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၄

၀၉-၄၃၁၂၆၆၇၁

 

 

( စျ)

ဒေါ်ဖြူလဲ့လဲ့ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၄၄၂၀

၀၉-၄၂၈၁၂၅၀၂၇

၂၃။

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးမောင်မောင်ကျော်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီး

ဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၀၇၈
၀၉-၄၂၀၇၀၄၅၅၅

 

 

(ခ)

ဦးကောင်းထွဋ်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီး

ဌာန

၀၆၇−၄၀၆၀၉၇

၀၉−၄၉၂၁၈၉၇၆

 

 

( ဂ)

ဦးအောင်အေးဟန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု

ဦးစီးဌာန

၀၆၇−၄၀၆၄၅၉

၀၉-၅၀၃၄၅၈၂

 

 

(ဃ)

ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု

ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၄၄၈
၀၉-၇၈၀၆၇၂၁၉၉

 

 

(င)

ဦးမြင့်ထွေး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု

ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၆၀၈၂

၀၉-၅၀၇၃၉၃၅

 

 

(စ)

ဦးလှိုင်ဦး 

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး

ဌာန

၀၆၇−၄၀၆၄၅၄

၀၉−၅၀၂၂၃၀၄

 

 

(ဆ)

ဦးခင်မောင်စိုး

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး

ဌာန၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေး

၀၆၇−၃၄၀၆၂၄၄

၀၉−၄၂၂၄၄၃၇၉၆

၂၄။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာအယ်လ်
တူးမိန်းဂေါင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ

ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၄၉၅

၀၉-၂၆၀၆၀၇၃၆၂

 

 

( ခ)

ဦးမင်းအေးကို

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၄

၀၉-၇၉၆၁၇၀၁၁၆

 

 

( ဂ)

ဦးဝင်းနိုင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု

ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၆
၀၉-၉၇၅၂၁၈၅၀၃

 

 

(ဃ)

ဦးအောင်စိုးဝင်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၃၄၀၉၅၇၁

၀၉-၇၈၂၀၀၉၂၁၀