Skip to main content

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များ

ကချင်ပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးခက်ထိန်နန်

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၉၁၉၇ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်လင်းအောင်

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးမျိုးဆွေ

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးတိန့်ဆောင်

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

 

 

 

 

 

ကယားပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးခင်မောင်ဦး (ခ) ဘူးရယ်

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၂၀၀၀ ဗိုလ်မှူးကြီး မြင့်ဝေ

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးစိန်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးစောဟူးဟူး

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

 

 

 

 

ကရင်ပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးစောမြင့်ဦး

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၂၆၁၇ ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းနောင်

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးစောခင်မောင်မြင့်

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးဇော်ဝင်း

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ် 

အဖွဲ့ဝင်

 

 

 

ချင်းပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးငွန်ဆန်းအောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၅၉၉၅ ဗိုလ်မှူးကြီး ဟန်ဝင်းအောင်

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးဂိုဆွင်းခိုင်

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးဟန်ကျင့်ဇမ်း

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

၆။

ဒေါ်မန်ဟောက်နျန်

တရားသူကြီး

 

 

 

 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးမောင်မောင်လင်း

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ဦးတင်သန်းဝင်း

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဒေါ်ရီရီသန်း

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ကြည်း ၂၄၉၉၃ ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းတင်စိုး

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

၆။

ဦးမျိုးမောင်

တရားသူကြီးချုပ်

၇။

ဦးဖြိုးဖြိုး

တရားသူကြီးချုပ်

၈။

ဦးဇော်ထူး

တရားသူကြီး

 

 

 

 

 

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးတင်အောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၆၉၃၄ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဇေယျ

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးမောင်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးခင်မောင်မြင့်

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

၆။

ဒေါ်ရင်ရင်သန်း

တရားသူကြီး

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးမျိုးဆွေဝင်း

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၇၂၉၄ ဗိုလ်မှူးကြီး လှမျိုးရွှေ

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးဌေးလွင်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးတင်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

၆။

ဒေါ်လွင်လွင်အေးကျော်

တရားသူကြီးချုပ်

၇။

ဦးမြင့်စိုး

တရားသူကြီး

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးတင့်လွင်

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၈၇၀၇ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်လင်း

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးအောင်ချိန်

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးစိုင်းမြင့်အေး

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

 

 

 

 

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးမောင်ကို

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၆၁၀၉ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်မင်း

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးမျိုးအောင်

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးသိန်းဌေး

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

၆။

ဦးကျော်ဆန်း

အဖွဲ့ဝင်

၇။

ဦးကြည်သိန်း

တရားသူကြီးချုပ်

၈။

ဒေါ်ခင်သင်းဝေ

တရားသူကြီးချုပ်

၉။

ဒေါ်ခင်သစ်ဆွေ

တရားသူကြီး

 

 

မွန်ပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးဇော်လင်းထွန်း

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၆၉၃၉ ဗိုလ်မှူးကြီး နေထွဋ်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးဇော်လင်းထွန်း

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးအောင်ကြည်သိန်း

အဖွဲ့ဝင်

၅။

နိုင်လယိတမ(ခ) နိုင်ခင်မောင်ဇင်

အဖွဲ့ဝင်

၆။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

 

 

 

 

 

ရခိုင်ပြည်နယ်

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဒေါက်တာအောင်ကျော်မင်း

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၃၁၅၈ ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသန်း

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးသန်းထွန်း

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးစံရွှေမောင်

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

 

 

 

 

 

 

 

 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ဝန်ကြီး

ဝန်ကြီးဌာနအမည်

၁။

ဦးလှစိုး

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၁၈၉၇ ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းတင့်

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးဗိုလ်ဌေး

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးဇော်ဝင်း

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဦးအောင်သန်းဦး

အဖွဲ့ဝင်

၆။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

၇။

ဒေါ်သင်းသင်းနွဲ့

စာရင်းစစ်ချုပ်

၈။

ဦးညိုထွန်း

တရားသူကြီး

 

 

 

ရှမ်းပြည်နယ်

စဉ်

ဝန်ကြီး

ဝန်ကြီ:ဌာနအမည်

၁။

ဒေါက်တာကျော်ထွန်း

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၆၇၅၉ ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးစိုင်းလိတ်

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးခွန်သိန်းမောင်

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

အမည်

ရာထူး

၁။

ဦးရဲမြင့်

ဥက္ကဋ္ဌ

၂။

ကြည်း ၂၅၁၃၀  ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စွာလှိုင်

အဖွဲ့ဝင်

၃။

ဦးအုန်းမြင့်

အဖွဲ့ဝင်

၄။

ဦးတင်အေး

အဖွဲ့ဝင်

၅။

ဥပဒေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်