Skip to main content

Aug 01, 2023

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ်၊   ၄၉   / ၂၀၂၃ ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း   ၁၅   ရက် (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ   ၁  ရက်) ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်အမိန့်