စာပေဖွံ့ဖြိုးရေး

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ၏ ဘာသာရပ်အလိုက် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ဆုလျာထားခြင်းအဖွဲ့ကြီး အကြိုအစည်းအဝေးကျင်းပ

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ၏ ဘာသာရပ်အလိုက် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ဆုလျာထားခြင်းအဖွဲ့ကြီး အကြိုအစည်းအဝေးကို ၂ဝ၂၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် နံနက် ၁၁ : ၃၀ မှ ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။


၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ၏ ဘာသာရပ်အလိုက် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ဆုလျာထားခြင်းအဖွဲ့ကြီး အကြိုအစည်းအဝေးကို စိစစ်ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များက ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဘာသာရပ်အလိုက် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ဆုလျာထားခြင်းအဖွဲ့ကြီး အကြိုအစည်းအဝေးကျင်းပ

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဘာသာရပ်အလိုက် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ဆုလျာထားခြင်းအဖွဲ့ကြီး အကြိုအစည်းအဝေးကို ၂ဝ၂၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် နံနက် ၁၀ : ၃၀ မှ ၁၁ : ၃၀ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဘာသာရပ်အလိုက် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ဆုလျာထားခြင်းအဖွဲ့ကြီး အကြိုအစည်းအဝေးကို စိစစ်ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များက ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။

ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန၊ စာပေဗိမာန်က ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းထံမှ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၂) တည်ပုဒ်များ လက်ခံရယူခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

 ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန၊ စာပေဗိမာန်က ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းထံမှ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၂) တည်ပုဒ်များ လက်ခံရယူခြင်း အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ : ၃၀ နာရီတွင် စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုအဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေးကျင်းပ

 ၂ဝ၂၂ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေးကို ၂ဝ၂၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ မှ ၁၀ : ၃၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ နံနက် ၁၀ : ၃၀ မှ နံနက် ၁၁ : ၀၀ အထိလည်းကောင်း၊  နံနက် ၁၁ : ၀၀ မှ နံနက် ၁၁ : ၃၀ အထိလည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု အဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေး ကျင်းပ

၂ဝ၂၂ ခုနှစ် စာပေဗိမာန်စာမူဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေး ကို ၂ဝ၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ ၁၁ : ၀၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့  ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုအဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေးကျင်းပ

၂ဝ၂၂ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေးကို ၂ဝ၂၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ မှ ၁၁ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ နံနက် ၁၁ : ၀၀ မှ မွန်းလွဲ ၁၂ : ၀၀ အထိလည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု အဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေး ကျင်းပ

၂ဝ၂၂ ခုနှစ် စာပေဗိမာန်စာမူဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်း အဝေး ကို ၂ဝ၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီအထိ လည်းကောင်း၊ ၁၁ : ၀၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ ၁၂ : ၀၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁ : ၀၀ နာရီ အထိလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုအဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေးကျင်းပ

 ၂ဝ၂၂ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေးကို ၂ဝ၂၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် နံနက် ၁၀ : ၃၀ မှ ၁၁ : ၃၀ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

အစည်းအဝေးတွင်၂ဝ၂၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ အတည်ပြုအဆင့်ရွေးချယ်ထားမှု အခြေအနေကို စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု အဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်းအဝေး ကျင်းပ

၂ဝ၂၂ ခုနှစ် စာပေဗိမာန်စာမူဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (အတည်ပြုအဆင့်) အစည်း အဝေးကို ၂ဝ၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ ၁၁ : ၀၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ (၂) (ကန်-ကြွပ်) စာအုပ် ဆက်လက်ထုတ်ဝေနိုင်‌ရန်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကျင်းပ

မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲများ ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီစွာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်တည်းဖြတ်ရန်နှင့် ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ လွှဲပြောင်းပေးမည့် မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ (၂) (ကန်-ကြွပ်) စာအုပ် ဆက်လက်ထုတ်ဝေနိုင်ရန်အတွက် တည်ပုဒ်များလက်ခံရယူမည့် ပညာရှင်အဖွဲ့၁၂-၉-၂၀၂၃ ရက် မွန်းလွဲ  ၁ : ၃၀ နာရီတွင် စာပေဗိမာန်ရုံး (အစည်းအဝေးခန်းမ) ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ