ဗဟိုပုံနှိပ်စက်ရုံ

စက်ရုံတည်နေရာအကျယ်အဝန်း

ဗဟိုပုံနှိပ်စက်ရုံသည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း လက်အောက်ခံ ပုံနှိပ်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ အမှတ် ၂၂၈၊ သိမ်ဖြူလမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ မြေက်ဘက်တွင် အနော်ရထာလမ်း၊ အရှေ့ဘက်တွင် ၄၆လမ်း၊ တောင်ဘက်တွင် သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ အနောက်ဘက်တွင် သိမ်ဖြူလမ်းတို့ တည်ရှိပြီး စက်ရုံ၏ ဝင်/ထွက်ပေါက်မှာ သိမ်ဖြူလမ်းဘက်တွင် ရှိပါသည်။

စက်ရုံပိုင်မြေ အကျယ်အဝန်းမှာ (၂.၇၀၃၃) ဧက ဖြစ်ပါသည်။

စက်ရုံနောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်

  • ၁၈၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အတွင်းဝန်များရုံး၏ စာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရန်ကုန်ဗဟိုအကျဉ်ထောင်အတွင်း၌ စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
  • ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် အခြားဌာနများ၏ ရုံးသုံးမူသေပုံစံများရိုက်နှိပ်ရန် ထောင်ပုံနှိပ်ဌာနစု ကို ရန်ကုန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှာပင် တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
  • ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ သိမ်ဖြူလမ်းရှိ လက်ရှိအဆောက်အအုံကို အုတ်မြစ့နှစ်တွင် အခြားဌာနများ၏ ရုံးသုံးမူသေပုံစံများရိုက်နှိပ်ရန် ထောင်ပုံနှိပ်ဌာနစု ကို ရန်ကုန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှာပင် တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
  • ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ သိမ်ဖြူလမ်းရှိ လက်ရှိအဆောက်အအုံကို အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။
  • ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဗဟိုအကျဉ်ထောင်မှ လက်ရှိအဆောက်အအုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
  • ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် အစိုးရစာပုံနှိပ်တိုက် (Government Printing Press) အဖြစ် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဓမ္မစေတီလမ်းရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဗမာ့ခေတ် သတင်းစာတိုက် ကို  ဗဟိုပုံနှိပ်စက်ရုံခွဲအဖြစ် သတ်မှတ်၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်မှစ၍ ဗဟိုပုံနှိပ်တိုက်၊ စာပေဗိမာန်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်သူပိုင်ပုံနှိပ်တိုက်များ ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့၊ စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက်၊ ဖိုတိုလစ်သိုပုံနှိပ်တိုက်၊ အောင်ဆန်းပုံနှိပ်တိုက်များကို စုပေါင်း၍ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး ကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်း အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ထိုလုပ်ငန်း လက်အောက်ခံစက်ရုံတစ်ခုအဖြစ် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                             

 

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ