စာပေဖွံ့ဖြိုးရေး

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုအဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) စိစစ်ရွေးချယ်ရေး အစည်းအဝေး ကျင်းပ

 ၂၀၂၃ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ငယ်  (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၁၈ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀ဝ နာရီအထိ လည်းကောင်း၊ နံနက် ၁၁ : ၀ဝ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိ လည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု အဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေး ကျင်းပ

သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေး ကို ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ ၁၁ : ၀၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆု (ဆန်ခါတင်အဆင့်) စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

၂ဝ၂၃ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေး ကို ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ နံနက်     ၁၁ : ၀၀ မှ ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု အဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေး ကျင်းပ

အစည်းအဝေးတွင် ၂ဝ၂၃ ခုနှစ် စာပေဗိမာန်စာမူဆုပြိုင်ပွဲသို့ ပေးပို့ယှဉ်ပြိုင်ထားသည့် ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာစာမူများမှ ဆန်ခါတင်အဆင့်ရွေးချယ်ထားမှုအခြေအနေကို စိစစ်ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များက ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု အဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေး ကျင်းပ

၂ဝ၂၃ ခုနှစ် စာပေဗိမာန်စာမူဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေး ကို ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် နံနက် ၁၁ : ၀၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀ဝ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့  ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် ၂ဝ၂၃ ခုနှစ် စာပေဗိမာန်စာမူဆုပြိုင်ပွဲသို့ ပေးပို့ယှဉ်ပြိုင်ထားသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာမူများမှ ဆန်ခါတင်အဆင့် ရွေးချယ်ထားမှု အခြေအနေကို စိစစ်ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များက ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုအဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) စိစစ်ရွေးချယ်ရေး အစည်းအဝေး ကျင်းပ

 ၂၀၂၃ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ငယ်  (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၁၁ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀ဝ နာရီအထိ လည်းကောင်း၊ နံနက် ၁၁ : ၀ဝ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိ လည်းကောင်း၊ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁ : ၀၀ နာရီအထိ  လည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆု (ဆန်ခါတင်အဆင့်) စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကျင်းပ

၂ဝ၂၃ ခုနှစ် စာပေဗိမာန်စာမူဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေး ကို ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ : ၃၀ နာရီမှ ၁၁ : ၃၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ နံနက်             ၁၁ : ၃၀ မှ ၁၂ : ၃၀ နာရီအထိလည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆု (ဆန်ခါတင်အဆင့်) စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

၂ဝ၂၃ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေး ကို ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ နံနက်     ၁၁ : ၃၀ မှ ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုအဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) စိစစ်ရွေးချယ်ရေး အစည်းအဝေး ကျင်းပ

 ၂၀၂၃ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၄ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀ဝ နာရီအထိ လည်းကောင်း၊ နံနက် ၁၁ : ၀ဝ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိ လည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆု (ဆန်ခါတင်အဆင့်) စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

၂ဝ၂၃ ခုနှစ် အမျိုးသားစာပေဆုများ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ငယ် (ဆန်ခါတင်အဆင့်) အစည်းအဝေး ကို ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက် နံနက် ၁၀ : ၀၀ နာရီမှ ၁၀ : ၃၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ နံနက်     ၁၀ : ၃၀ မှ ၁၁ : ၀၀ နာရီအထိလည်းကောင်း ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ရုံး အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ