စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်စက်ရုံ

စက်ရုံတည်နေရာ

စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်စက်ရုံသည် အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း၊ အောင်ဆန်းရပ်ကွက် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ရှိ ယခင် နေသူရိန်ရုပ်ရှင်ရုံအတွင်း အောင်ဆန်းပုံနှိပ်စက်ရုံနှင့် ပူးတွဲ တည်ရှိသည်။

စက်ရုံ၏နောက်ခံသမိုင်းအကျဥ်းချုပ်

စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်စက်ရုံသည် ယခင်ဆိုရမ်တိုဗီလာ အဆောက်အအုံ (ပြည်လမ်း) ဟံသာ၀တီ တွင် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်  ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး   မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန် စာပေအသင်းအဖြစ်  ဖွဲ့စည်း၍ စာပေဗိမာန်အမည်ရှိသော လစဉ် စာစောင်ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ရာမှ စတင်၍ စာပေဗိမာန်အသင်းနှင့် စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်စက်ရုံ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာအုပ်ထုတ်‌ဝေရေးလုပ်ငန်းအောက်သို့ ဗဟိုပုံနှိပ်စက်ရုံနှင့်အတူ ရောက်ရှိခဲ့ပါ သည်၊၊  ၂၀၀၃ ခုနှစ် မတ်လတွင်  ယခုတည်ရှိရာ  အောင်ဆန်းရပ်ကွက်   အင်းစိန်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်၊၊

စက်ရုံတွင် တပ်ဆင်ထားရှိသော ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသုံးစက်များ

 

စက်အမည်

 

 

ULTRA WEB OFFSET  MACHINE   2.UNIT

(ONLY  ONE  COLOUR)

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ

GEAMANY

အသုံးပြုစက္ကူ

  1.       NEWSPRINT  ( 48.8   Gsm )
  2.       WOODFREE   (70/80  Gsm )

         28.25 INCHES ONLY

CUT  OF  SIZE

28.25 x 20 INCHES

စက်စွမ်းရည်

(၁-နာရီ ရိုက်ချက်)

၁၂၀၀၀

 
 

                                       

စက်အမည်

 

 

ULTRA WEB OFFSET  MACHINE   1.UNIT

(ONLY  ONE  COLOUR)

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ

GEAMANY

အသုံးပြုစက္ကူ

  1. NEWSPRINT  ( 48.8   Gsm )
  2. WOODFREE  (70/80  Gsm )

         28.25 INCHES ONLY

CUT  OF  SIZE

28.25 x 20 INCHES

စက်စွမ်းရည်

(၁-နာရီ ရိုက်ချက်)

၁၂၀၀၀

 
 

 

စက်အမည်

 

 

ROLAND (ROKORD) SHEETFED  OFFSET  MACHINE   1.UNIT

(ONLY  ONE  COLOUR)

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ

GEAMANY

အသုံးပြုစက္ကူ

  1. NEWSPRINT
  2. WOODFREE
  3. DUPLEX  BOARD (FORGIN/LOCAL)

      48.8 Gsm  to  210 Gsm

CUT  OF  SIZE

20 x 30 INCHES

စက်စွမ်းရည်

(၁-နာရီ ရိုက်ချက်)

၁၀၀၀

 
 

စက်အမည်

 

 

ROLAND (PAVA) SHEETFED  OFFSET  MACHINE   1.UNIT

(ONLY  ONE  COLOUR)

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ

GEAMANY

အသုံးပြုစက္ကူ

  1. NEWSPRINT
  2. WOODEREE
  3. DUPLEX  BOARD  (FORGIN/LOCAL)

          48.8 Gsm  to  210 Gsm

CUT  OF  SIZE

22 x 32 INCHES

စက်စွမ်းရည်

(၁-နာရီ ရိုက်ချက်)

၁၀၀၀

 

စက်ရုံတွင်တပ်ဆင်ထားရှိသော စာအုပ်ချုပ် လုပ်ငန်းသုံးဝါယာချုပ်စက်များ

 
 

စက်ရုံတွင်တပ်ဆင်ထားရှိသော လုပ်ငန်းသုံးတစ်ဖက်ဖြတ်ဓားစက်များ

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ