ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ