မှုခင်း

Fri, 12/03/2021 - 15:01

နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂

 

CRPH နှင့် NUG အမည်ခံ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များသည် အလုံးစုံပျက်သုဉ်းရေးဦးတည်ချက်များဖြင့် PDF အမည်ခံအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ အချို့သောဒေသများတွင် အေးချမ်းစွာ…

Fri, 12/03/2021 - 14:44

 

နေပြည်တော်   ဒီဇင်ဘာ   ၂


CRPH နှင့် NUG အမည်ခံအကြမ်းဖက်အဖွဲ့များသည်  အလုံးစုံ  ပျက်သုဉ်းရေး ဦးတည်ချက်များဖြင့်   PDF   အမည်ခံ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍  …

Fri, 12/03/2021 - 14:40

 

နေပြည်တော်   ဒီဇင်ဘာ     ၂


အကြမ်းဖက်သမားများသည် အေးချမ်းစွာနေထိုင်သော ပြည်သူလူထုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေသော အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူများအား…

Fri, 12/03/2021 - 14:38

 

နေပြည်တော်   ဒီဇင်ဘာ   ၂


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တန့်ဆည် မြို့နယ် ရေဦး - တန့်ဆည်   ကား လမ်းပေါ်ရှိ ကွန်ကရစ် တံတားနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရ မြို့နယ်  ထုံးဘို-…

Fri, 12/03/2021 - 14:00

 

နေပြည်တော်  ဒီဇင်ဘာ   ၂


အကြမ်းဖက်သမားများသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြသော  အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ…

Thu, 12/02/2021 - 14:07

 

နေပြည်တော်  ဒီဇင်ဘာ   ၁


အကြမ်းဖက်သမားများသည် အေးချမ်းစွာနေထိုင်သော ပြည်သူလူထုများနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေသော အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများကို  …

Thu, 12/02/2021 - 13:59

 

နေပြည်တော်   ဒီဇင်ဘာ   ၁


CRPH နှင့် NUG အမည်ခံအကြမ်းဖက် အဖွဲ့များသည်   အလုံးစုံ   ပျက်သုဉ်းရေး ဦးတည်ချက်များဖြင့်   PDF   အမည်ခံ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို   ဖွဲ့စည်း၍   အချို့…