ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများရှိ Quarantine ပြုလုပ်ထားသည့် အာမခံအလုပ်သမားများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအား လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ မကျန်းမာမှုအကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ခွင့်ပြုထုတ်ပေး

 

နေပြည်တော် မေ ၂၈

 

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနိုင်ရေး အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း Quarantine ပြုလုပ်ထားသူ အာမခံအလုပ်သမား များအား အသွားအလာကန့်သတ်၊ ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း (Quarantine) ကာလကို မကျန်းမာမှုဆေးခွင့်အဖြစ် သတ်မှတ်၍လည်းကောင်း၊ အာမခံ အလုပ်သမား ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအား တစ်ကြိမ်လျှင် ရှစ်ပတ်မှ အများဆုံး ၂၆ ပတ်အထိ မကျန်းမာမှုဆေးခွင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးကာ ထည့်ဝင်ကြေး လစာ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ် ထုတ်ပေးရန် အတွက် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်၍ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၂၇ ရက်အထိ စာရင်းများအရ Quarantine ပြုလုပ် ထားသူ အာမခံအလုပ်သမား ၈၈၅ ဦးနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ၅၇၁၀ ရှိသည့် အနက် Quarantine ပြုလုပ်ထားသူ ၂၁၂ ဦးအား ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့် ငွေကျပ် ၉၉၀၁၆၃၁ ကျပ်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ၅၆ ဦးအတွက် ငွေကျပ် ၆၄၆၃၉၅၀ တို့ကို ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများမှ မကျန်းမာမှု ဆေးခွင့်ခံစားနေသော Quarantine ပြုလုပ်ထားသူ အာမခံအလုပ်သမားများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များသည် မကျန်းမာမှု အကျိုးခံစားခွင့် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထုတ်ယူနိုင် ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ပေးသော Quarantine ရက် ပြည့်ပြီး ကြောင်း ထောက်ခံချက်၊ လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းများမှ ထုတ်ပေးသော ဆေးသက်သေခံ လက်မှတ်နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး များသို့ ဆက်သွယ်၍ ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်များ ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
သတင်းစဉ်