ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် မှတ်တမ်းများထားရှိဆောင်ရွက်နေခြင်းအား သိရှိနိုင်ရန် သတင်းထုတ်ပြန်

 

 

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ယခင်စာပေစိစစ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာန ခွဲအား အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီစွာ   ၂၄-၁- ၂ဝ၁၃ ရက်နေ့မှစ၍ မူပိုင်ခွင့်နှင့်  မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲအဖြစ်   ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းပြီး ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေစာများအား မှတ်တမ်းအဖြစ် ထိန်း သိမ်းထားရှိခြင်း၊ တစ်နှစ်အတွင်းထုတ်ဝေသော    စာအုပ်စာတမ်းများ နှစ်စဉ် စာရင်းပြုစုမှတ်တမ်းထားရှိခြင်းတို့ကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ လက်ခံရှိသော စာအုပ်စာစောင်များကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှစ၍ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အထိ သက်ဆိုင်ရာနှစ်အလိုက် မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းထုတ်ဝေသော စာအုပ်စာတမ်းများ နှစ်ချုပ်စာရင်းစာအုပ် ၂၈ အုပ်ထားရှိပြီး မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထားပါသည်။

 

ယခင်က စာအုပ်စာစောင်များကို မှတ်တမ်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းခဲ့ရာ ရေရှည်ထားသိုသိမ်းဆည်းရန် နေရာအခက်အခဲရှိသဖြင့် အရေးကြီးသည် ဟု ယူဆရသော စာအုပ်စာစောင်များကိုသာ  ဆက်လက်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး  အများစုမှာ နှစ်ရှည်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း  မရှိခဲ့သည့်အတွက် လက်ရှိတွင်  နှစ်အဆက်ဆက်မှတ်တမ်းဖြင့်    သိမ်းဆည်းထားသော စာအုပ်စာစောင်  ၂၅၇၇၂ အုပ်သာရှိပါသည်။  ယခုအခါ  အသစ် ပြဋ္ဌာန်းသည့် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ များအရ ပုံနှိပ်သူနှင့်ထုတ်ဝေသူများမှ  ပေးပို့လာသည့် နူနခအမသညငခ ီသခကာနညအ များကိုလည်း   ရေရှည်သိမ်းဆည်းမှတ်တမ်းထားရှိရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

ထို့ပြင် နှစ်စဉ် တစ်နှစ်အတွင်းထုတ်ဝေသော စာအုပ်၊ စာတမ်းများ စာရင်းကိုလည်း  ဆက်လက်ပြုစုမှတ်တမ်းထားရှိပြီး ၎င်းစာအုပ်စာရင်းကို လေ့လာလိုသူများအတွက် စီဒီဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရေး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

ထို့ကြောင့် နှစ်စဉ်  မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့သော   စာအုပ် စာစောင်များနှင့်ပတ်သက်၍  သုတေသနပြုလိုသူများ၊ စာအုပ်စာရင်းပြုစု လိုသူများ၊ မူပိုင်ခွင့်အတွက်  အထောက်အထားအဖြစ်  လေ့လာအသုံး ပြုလိုသူများအနေဖြင့်  ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန  ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်   ဖုန်း-ဝ၆၇-၄၁၂၂၄၂၊ ဝ၉-၈၆၃၆၆၈ဝ သို့  ဆက် သွယ်ပြီး အခမဲ့လေ့လာဖတ်ရှုမှတ်တမ်းပြုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။                        
                                            (ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန)