မြဝတီမြို့၌ လယ်ယာမြေနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အသိပညာများ ဥပဒေအထောက်အကူပြု သင်တန်းဖွင့်