Skip to main content

မတ္တရာမြို့နယ်ရုံးတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနေ့အထိမ်းအမှတ်အသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်