Skip to main content

သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အမက (ဆိပ်ကမ်း) ကျောင်းတွင် လူငယ်ရေးရာအသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ ကျင်းပ

သပိတ်ကျင်း စက်တင်ဘာ  ၂၂
မြို့နယ် (ပြန်/ဆက်)