“မောင်နေခြည် (ပြည်)” ရေးသားသည့် “ပွင့်သောပန်းတို့ အလန်းဆုံးဝေ” စာအုပ်သစ်ကို စာပေဗိမာန်က ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ

၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆုပြိုင်ပွဲတွင် လူငယ်စာပေ တတိယဆုရ စာမူဖြစ်ပြီး စာပေဗိမာန်က ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်အဖြစ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

“ဇွဲသန်းသျှင်း (သုံးဆယ်)” ရေးသားသည့် “ပီမိုးနင်းစာများကပြောသည့် ပီမိုးနင်း” စာအုပ်သစ်ကို စာပေဗိမာန်က ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ

၂ဝ၁၆ ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန်စာမူဆုပြိုင်ပွဲတွင် သုတပဒေသာ (ဝိဇ္ဇာ) ဒုတိယဆုရ စာမူဖြစ်ပြီး စာပေဗိမာန်က ပြည်သူ့လက်စွဲစာစဉ်အဖြစ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၄)၊ အမှတ် (၄) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင် ဖြန့်ချိ

အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျောက်စိမ်းများ ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (အစုရှင်များ၏ ဆန္ဒအရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း) နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း၊ ရန်ကုန် ဆန်းဗယ်လီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Yangon Sun Valley Co., Ltd)

၂၃ - ၁ - ၂၀၂၁ ရက်ထုတ် ရွှေသွေးဂျာနယ် အတွဲ (၅၃)၊ အမှတ် (၄) ထွက်ရှိ

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် (စနေနေ့) တွင်ထွက်ရှိမည့် ရွှေသွေးဂျာနယ် အတွဲ(၅၃)၊အမှတ်(၄)၌ အတတ်ပညာတစ်ခုကို ထူးချွန်စွာတတ်မြောက်ပြီး ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံပါက အလိုရှိသည့် အရာကို ရယူနိုင် ကြောင်းကို
Subscribe to

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ