ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန၊ အထက်မြန်မာပြည်အစိုးရပုံနှိပ်စက်ရုံ (မန္တလေး) (အလျား ၈၀ ပေ x အနံ ၈၀ ပေ x အမြင့် ၁၈ ပေ) သိုလှောင်ရုံ (၁) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း -

1-271

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ