ရွှေသွေးအထူးထုတ်


ရွှေသွေးဂျာနယ်အထူးထုတ်

12

ရွှေသွေးဂျာနယ်အထူးထုတ်
အပတ်စဉ်ရွှေသွေးဂျာနယ်ကို ၄-၁-၁၉၆၉ မှ စတင်၍ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး စနေနေ့တိုင်း ဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်များအပြင် ကလေးကာတွန်း၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထု လက်ရာစုံလင်စွာဖြင့် အထူးထုတ်စာအုပ်များကိုပါ ထုတ်ဝေလျက် ရှိရာ ၁၉၇၈၊ ၁၉၈၁၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၄၊ ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆၊ ၂၀၀၄ နှင့် ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့တွင် အသီးသီး ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
 

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ