ပြည်သူအကျိုးပြုသတင်းများ

27 Jun 2020

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီမှ အသိပေးကြေညာချက်
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၈ ရက်
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်)

Pages