နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေစီ ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်

 

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်(၅/၂ဝ၁၅)

 

၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၅ ရက်

 

၁။    လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ၌  သတင်းရယူခြင်းကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး  လတ်တလောကာလတွင် အမျိုးမျိုးသောဝေဖန်ရေးသားဖော်ပြမှုများ ရှိနေပါသည်။

 

၂။    လက်ရှိလွှတ်တော်များ စတင်ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်သည့်ရက်မှစ၍ ယနေ့အထိ သတင်းရယူမှု ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအပါအဝင် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေနှင့် အချိန်အခါအရ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ဆိုင်ရာ  သတင်းများရယူခြင်းနှင့်  တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတို့ကို  ပိုမို၍စနစ်တကျဖြစ်စေရန်  ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။

 

၃။    နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တော်များ၊  ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊  ခရီးသွားဧည့်သည်များအပါအဝင် အများပြည်သူအားလုံး လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်း အဆောက်အအုံများနှင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများသို့ လာရောက် လေ့လာခွင့်နှင့်  Media များ သတင်းရယူခွင့်တို့ကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ  စနစ်တကျခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါ သည်။

 

၄။    နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက် ကြရာတွင် ကဏ္ဍအားလုံးက စနစ်တကျဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်