Skip to main content

Apr 17, 2024

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ၃၂ /၂၀၂၄

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Apr 17, 2024

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအမိန့်အမှတ် ၃၁ /၂၀၂၄

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Apr 17, 2024

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအမိန့်အမှတ် ၃၀ /၂၀၂၄

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

Apr 17, 2024

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ၂၉ /၂၀၂၄

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်