Skip to main content

ဒုတိယဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ
အမိန့်အမှတ်၊  ၆၇  /  ၂၀၂၁
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း      ၅    ရက်
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ      ၁၆   ရက်)
ဒုတိယဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း