ကျောက်ဆည်မြို့၌ CERP အစီအစဉ်ဖြင့် မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ( Talk Show)ကျင်းပ