ဆောမြို့၌ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အခြေခံလူတန်းစားပြည်သူများအား ဒုတိယအကြိမ် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း