လမ်းမတော်မြို့နယ် လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးမှ ဗို့အားမြှင့်ဓါတ်အားလိုင်းများ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်မှု