မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အထက(၁)ကျောင်း Community Base Facility Quarantine Centre အမှတ်(၂)အဖြစ်ထားရှိရန်ပြင်ဆင်