Skip to main content

တကောင်းမြို့ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရှိ လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနတွင် ရေချိုသယံဇာတ ရှားပါးမှုမဖြစ်စေရေး အသိပညာ Talk Show ပြုလုပ်