Skip to main content

ပြည်ခရိုင် လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌ "အောင်မဲညိုဆေးပင်သောက်သုံးခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ" အကြောင်း အသိပညာပေး စကားဝိုင်းပြုလုပ်