Skip to main content

ပဲခူးမြို့နယ် သမဝါယမဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ Talk Show ကျင်းပ

ပဲခူးမြို့နယ် သမဝါယမဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ Talk Show ကျင်းပ

ပဲခူး ဇန်နဝါရီ ၁၄

ခရိုင်