Skip to main content

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

ဗိုလ်တ‌ထောင် စက်တင်ဘာ ၁၅

သိန်းသိန်း