ကျိုက်ဒုံမြို့၊ မိနန်းအပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အိမ်ဆိုင်ကျေးရွာတွင် ဇီဝမြေဩဇာ ပြုလုပ် သုံးစွဲပုံနည်း စနစ်ပညာပေး ကွင်းသရုပ်ပြပွဲ ဆောင်ရွက်