ကလေးစာကြည့်တိုက်

ကလေးစာကြည့်တိုက်

ကလေးစာကြည့်တိုက်ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ စာပေဗိမာန်ရုံး၏ မြေညီထပ်တွင် တည်ရှိပြီး အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးများသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသင်း ဝင်စရာမလိုဘဲ အခမဲ့ စာဖတ်ခြင်း၊ ဉာဏ်စမ်း Game ကစားခြင်း၊ တီဗွီကြည့်ခြင်းများ ခွင့်ပြုထားပါသည်။
Subscribe to ကလေးစာကြည့်တိုက်

အကြံပြုစာ/တိုင်ကြားစာ