Skip to main content
Submitted by moiuser on 7 October 2021

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးနှင့်ထုခွဲရောင်းချရေးကော်မတီ

ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန အတွက်

စက္ကူများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း