မြိတ်ခရိုင် ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက် လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေး Talk Show အစီအစဉ် ပြုလုပ်