ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့ရှိ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် အဆောက်အဦအသစ်(၃)လုံး တည်ဆောက်မှု ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီး

ဟားခါ ဇန်နဝါရီ ၁၄

ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့ရှိ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်သည့် အဆောက်အဦအသစ်()လုံး တည်ဆောက်မှု ရာနှုန်းပြည့် ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေ ငွေကျပ် (၅၇၅၉၇၂၀၀၀) ဖြင့် AaSaw (အာဆော) ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် (၁၃၀x၈၇)ပေ ()ထပ်RC အမျိုးအစား ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အိပ်ဆောင်၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ (၃၉၆၂၂၇၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် HPL Family ကုမ္ပဏီမှ ပေ (၇၈x၉၄) ()ခန်းတွဲ ()ထပ် သံကူကွန်ကရစ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ ကျပ် (၆၀၀၂၇၆၀၀၀) ဖြင့် Double Arrow ကုမ္ပဏီမှ ပေ (၁၂၀x၄၀)ရှိ ()ခန်းတွဲ ()ထပ် RC ​ဆောင် စသည့် အဆောက်အဦ အသစ်()လုံး တည်ဆောက်မှု ရာနှုန်းပြည့် ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဆလိုင်းတလွန်ဇထန်း ထံမှ သိရသည်။

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက် ပြီးစီးသည့် အဆောက်အဦ အသစ်()လုံးအပြင် တည်ဆောက်ဆဲ အဆောက်အဦသစ်()လုံး ကျန်ရှိနေကြောင်းနှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆက်လက် တည်ဆောက်သွားမည့် အဆောက်အဦ ()လုံးရှိကြောင်း အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဆလိုင်းတလွန်ဇထန်း ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။

အောင်ခွီရှိန်း၊ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)