ကျောက်ထုမြို့အနီးတစ်ဝှိုက် ကျေးရွာ(၃၀)ရွာ၌မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်၊ကျေးရွာ (၂၈)ရွာမီးလင်းပြီးဖြစ်

ကျောက်ထု       နိုဝင်ဘာ   ၂၁

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ကျောက်ထုမြို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကျောက်ထုမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝှိုက်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ(၃၀)ရွာတွင် ကျေးရွာ မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ယခုအခါကျေးရွာ(၂၈)ရွာ၌လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

အဆိုပါကျေးရွာများအားမီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ကျောက်ထုမြို့အနီး ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာ()ရွာမှာ ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကတည်းကစတင်မီးလင်းခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမီးလင်းခဲ့သောပေါက်ခေါင်းကျေးရွာမှာ ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် မီးလင်နေပြီ ဖြစ်သည်။၃၀-၁၁-၂၀၁၉ခုနှစ်တွင်ရင့်ရဲကျေးရွာ၌မီးလင်းခဲ့ပြီး ၁၄-၁၁-၂၀၂၀တွင်မင်းကြည့်ကျေးရွာ၌ မီးလင်းခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ကျောက်ထုမြို့နှင့် အနီးတစ်ဝှိုက် ရှိရင့်ရဲကျေးရွာ၊ကံကြီး ကျေးရွာ၊တောက်တက် ကျေးရွာ၊ပြင်လယ်ကျေးရွာ၊ ရေရှင်ကျေးရွာ၊ ကြန်တောကျေးရွာ၊ တေးကျေးရွာ၊ စံကျေးရွာ၊ ကျောက်မကျေးရွာ၊သရက်ချဉ်ကျေးရွာ၊ နသိုး ကျေးရွာ၊ အကြည်ပန်းပလွန်းကျေးရွာ၊ အညာပန်း ပလွန်းကျေးရွာ၊ ရွာသာကျေးရွာ၊ တပြင်းကျေးရွာ၊ ပင်တောင်ကျေးရွာ၊ မိအယ်ကျေးရွာ၊ နှော်ကျေးရွာ၊ကြီးကျေးရွာ၊ လယ်ဆောကျေးရွာနှင့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးစီမံကိန်း(NEPPhase 1) ဖြင့်ပန်းဆန်ကျေးရွာ၊ တောခလွန်ကျေး ရွာ၊မင်းကြည့်ကျေးရွာ၊ပေါက်ခေါင်းကျေးရွာ၊ ယောမြို့ကျေးရွာ၊ ချောင်းကူးကျေးရွာ၊မြို့ ပေါက််ကျေးရွာနှင့်ငလွန်းကျေးရွာများအား နိုင်ငံတော်ဓာတ်အား စနစ်မှလျှပ်စစ်မီး ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့်အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးစီမံကိန်း(NEP Phase-1)ဖြင့်လေးကျေးရွာနှင့် ကျောက်ပျဉ်း ကျေးရွာများ ဓာတ်အားစနစ်မှလျှပ်စစ်မီးရရှိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ကြောင်း ကျောက်ထုမြို့လျှပ်စစ်မှူး ရုံးမှမြို့လျှပ်စစ်မှူးဦးဗိုင်နော်ရိန်းထံမှသိရှိရသည်။

  မောဟေမာန်(ပြန်/ဆက်)