ငွေဆောင်မြို့ရုံး၊ လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Centre ခန်းမတွင် သဘာဝဘေးအန္တရယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အသိပညာပေး Talk Show ဆောင်ရွက်