ဘိုကလေးမြို့နယ်တွင် (၂၀၂၃)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ စာအောင်ဆုနှင်းသဘင်ကျင်းပ