ထားဝယ်မြို့တွင် အမှတ်စဉ်(၈) စက်ချုပ်နှင့် မုန့်မျိုးစုံ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ