သဲကုန်းမြို့နယ် လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနတွင် ကုန်ညွှန်းအမှတ်အသားဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေး Talk Show ကျင်းပ