ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် Community Centre တွင် အပူဒဏ်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်