မိုင်းဆတ်မြို့၌ မီးဘေးအန္တရာယ်အကြောင်းအသိပညာပေး Talk Show ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်