ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌ “ရိုးရာထမနဲပွဲ တပို့တွဲ” အသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်