နတ်မောက်မြို့နယ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး ၁၆ရက်တာ အကြိုလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအမှတ် (GBV) အသိပညာပေးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်