အမရပူရမြို့ မှန်တန်းအခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း၌ လူစကားဝိုင်းကျင်းပ