ကျောက်ဆည်မြို့တွင် အသက်(၉)နှစ်မှ(၁၂)နှစ်အတွင်း ကျောင်းသူများအား သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာကာကွယ်ဆေးများ စတင်ထိုးနှံပေး