အကြမ်းဖက်မှုများ၊ သေကျေမှုများ၊ အဖျက်အမှောင့် လုပ်ငန်းများနှင့် လက်နက်ခဲယမ်း ဖမ်းဆီးရမိမှုများ