ကျိုက်လတ်မြို့နယ် (Community Centre) ခန်းမ၌ ဘေးအန္တရာယ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ Talk Show ကျင်းပ